Skip to main content

Category: Notes

Notes About Improving Technical Writing

We read and write a number of documents related to different topics every day. And, sometimes we want to create a better structure in our technical documents. Sometimes, we want to use better structures for our technical documents. A couple of months ago, I took an online training course to improve my writing skills. I think the training was excellent. It provided useful instruction(s) and showed how to use structures in a technical document.I felt that I should share my notes to help others.

Some Reverse Engineering Tools

Reverse engineering is analyzing an object, system or application to see how it works in order to understand the design and the behavior. If you are in the cybersecurity domain, you may use several different tools that help on the reverse engineering process. You may use your reverse engineering skills on many different projects such as exploit development and malware analysis. In this post, I want to write about some reverse engineering tools that you may use during your research.

Understanding HTTP Security Headers

HTTP Security headers are security mechanisms that you can use to protect your web application. Those headers provide extra protection layers. This is a fundamental part of web application security. You can easily configure your web application and implement required security header information for your application. After the implementation, these security headers protect your application against the type of attacks such as XSS, code injection, clickjacking, etc. Basically, when a browser requests a URL from a web server, the server responds with the content along with HTTP headers.

Exploitation Basics - Memory

En basit anlatımıyla memory, üzerinde yazma ve okuma işlemleri gibi işlemlerin gerçekleştirildiği bir elektronik donanımdır. PC donanımları üzerinde birçok hafıza mekanizması kullanılmaktadır. Bu yazıda RAM (Random Access Memory ) ve bir sonraki yazımızda da yazmaçlar üzerinde duracağız. RAM – Random Access Memory RAM olarak bilinen rastgele erişimli hafıza alanları geçici hafıza alanlarıdır ve işlemci ile birlıkte çalışan, donanımsal olarak işlemciye yakın duran bir alandır. Yazmaçlardan sonra en hızlı çalışan hafıza alanıdır.

Exploitation Basics - Registers

Yazmaçlar fiziksel olarak işlemcinin içinde bulunan hafıza alanlarıdır. Bu türden hafıza alanları işlem hızı en yüksek hafıza alanlarıdır. Ancak hızın yüksekliğinin yanında bu alanların boyutları da aynı oranda düşüktür. Burada ağırlıklı olarak 32 bit sistemler üzerinde kısaca durmaya çalışacağız. Genel Amaçlı Registerlar | EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, ESP Segment Registerları | CS, DS, SS, ES, FS, GS Bayrak Registerları | Zero Flag, Negative Flag Instruction Pointer | EIP Kontrol Registerları | CR0 – CR4, CR3*

Exploitation Basics - x86 Assembly

Assembly programlama dili, C++, C# ve Java gibi programlama dilleri ile makine dili arasında bulunan düşük seviyeli bir programlama dilidir. Bu programlama dilinde işlemci türü ve mimarisine göre kod ve komutlar değişmektedir. Assembly dili ile donanım seviyesine erişimin çok hızlı olması nedeniyle yüksek seviyeli dillere göre çok daha hızlı çalışan uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir. Birçok uygulamada performans ve hız gerektiren kısımlar çoğu zaman assembly ile geliştirilmiştir. Aygıt sürücüleri, video oyunları gibi alanlar bu dilin sık kullanıldığı alanlardır.