Skip to main content

Category: Notes

Linux System Programming - Part 7

Modern ve Yeni Paylaşılan Bellek Alanı Fonksiyonları Daha önceden de belirtildiği gibi paylaşılan bellek alanlarıiçin iki grup fonksiyon kullanılabilmektedir Bunlardan biri klasik ve eski SystemV fonksiyonlarıdır. Diğeri yeni fonksiyonlardır. Bu yeni fonksiyonlara POSIX paylaşılan bellek alanı fonksiyonları da denilmektedir. Fakat her her iki fonksiyon grubu da posix standartlarınca tescil edilmiş fonksiyonlardır. POSIX Paylaşılan bellek alanı fonksiyonları şöyle kullanılmaktadır. shm_open fonksiyonu ile sankipaylaşılan bellek alanı bir dosyaymış gibi yaratılır yada oluşturulur.

Linux System Programming - Part 6

Prosesler Arası Haberleşme (Interprocess Communication) Bir prosesin başka bir prosese bilgi gönderip almasına prosesler arası haberleşme denilmektedir. Prosesler arası haberleşme ikiye ayrılmaktadır. Aynı PC’de prosesler arası haberleşme Network altında birbirine bağlı farklı makinaların prosesler arası haberleşme. Aynı makinanın prosesleri arasında haberleşömelerde işletim sistemine özgü çeşitli sistemler kullanılmaktadır. Her nekadar sistemden sisteme değişse de pekcok sistem benzer yöntemleri kullanmaktadır. Farklı makinaların prosesleri arasındaki haberleşmelerde belirlenmiş bir takım kurallara uyulması gerekmektedir.

Linux System Programming - Part 5

Dosya Betimleyicilerinin Anlami BIr dosya acildiginda kernel o dosya ile ilgili islem yapabilmek icin bir veru yapisi olusturur. Buna dosya nesnesi (File object) denilmektedir. Bu dosya nesnesinin adresi dosya betimleyici tablosu denilen bir tabloya yazilir. Dosya betimleyici tablosu bir gosterici dizisidir. Dosya betimleyici tablosunun adresi de proses kontrol blogunda saklanmaktadir. Iste dosya betimleyicisi dosya betimleyicisi tablosunda bir index belirtir. O halde dosya betimleyicisini kullanan bir fonksiyonu cagirdigimizda (read fonksiyonu gibi) sirasiyla sunlar olur.

Linux System Programming - Part 4

Unix/Linux Sistemlerde Proseslerle Islemler Unix/Linux Sistemlerinde her prosesin sistem genelinde tek olan bir id degeri vardir. Bu sostemlerde proses yaratmak icin fork isimli proses kullanilir. vfork isimli bir program vardir. O da fork turevidir. Fork, bir prosesin ozdes bir kopyasindan olusturuluyor. Fork islemi yapildiginda yeni bir proses kontrol blogu yaratilir ve o ust prosesten kopyalanir. Ust prosesin de bellek alaninin bellek alaninin bir kopyasindan cikartilir. Boylece fork fonksiyonuna tek bir akis girer 2 akis cikar.

Linux System Programming - Part 3

Dosya Baglari (linkleri) Dosya baglari siki (hard) ve sembolik olmak uzere ikiye ayrilmaktadir. Hard link sisteminin anlasilabilmesi icin diskin metadata formatinin biliniyor olmasi gerekmektedir. Bir diskte okunabilecek veya yazilabilecek en kucu birim sektordur. Bir sektor varsayilan olarak 512 byte uzunlugundadir. Ancak isletim sistemleri diski sektpor temelinde organize etmek yerine block yada cluster denilen birimler ile organize etmektedir. Bir block yada Cluster ardisil n sektorden olusmaktadir. Bu sektorun sayisi formatlarken belirlenir.

Linux System Programming - Part 2

Dosya Sistemine İlişkin Yardımcı POSIX Fonksiyonları chmod ve fchmod fonksiyonları #include <sys/stat.h>int chmod(const char *path, mode_t mode); int fchmod(int fd, mode_t mode); Yaratılmış bir dosyanın erişim hakları open fonksiyonunda ilk kez belirlenir. Ancak bu fonksiyonlarla daha sonra değiştirilebilir. chmod fonksiyonu yol ifadesinden hareketle fchmod fonksiyonu dosya betimleyicisinden hareketle modu değiştirir. Bir prosesin bir dosyanın erişim haklarını değiştirebilmesi için ya root olması ya da prosesin etkin userid’sinin dosyanın sahibi ile ayni olması gerekir.